Új Széchenyi Terv Nemzeti Fejlesztési Ügynökség


MobilSign - Hiteles aláírás mobil készülék segítségével

 

"MobilSign - Hiteles aláírás mobil készülék segítségével" megnevezésű és GOP - 1.1.1-11-2012-0353 számú innovációs projekt

 

Mindennapi életünk része, hogy információt szerzünk, dolgozunk fel, támaszkodunk rá sokszor úgy, hogy nem ismerjük az információ forrását, az információ hitelességét, főleg személyes kapcsolatok nélkül lebonyolított kommunikáció esetében, amikor például módosíthatják az emailt, a digitális formában küldött dokumentumokat, stb. A papír alapú kommunikációban az egyénre jellemző aláírás töltötte be a forrás hitelesítését, míg digitális világunkban PKI infrastruktúrán keresztül végzett elektronikus aláírás az elfogadott standard.

A pályázat keretein belül kifejlesztendő mobil alapú digitális aláírást megvalósító alkalmazás két fő területet támogatva kíván hozzájárulni az általános elterjedéshez, a digitális aláírás könnyebb elterjedéséhez. Az elterjedés egyik kézenfekvő eleme a széles körben alkalmazott mobil készülék, valamint ezen belül is az okos telefonok használatának kiaknázása, a digitális aláírás megvalósítása okos telefon segítségével. Az elektronikus aláírást leíró nemzetközi és az azokat alapul vevő hazai törvények, szabványok és ajánlások olyan megoldásokat javasolnak, amelyekkel az "írásbeliség követelménye kielégíthető", illetve a megfelelő technikai előírásokat figyelembe véve alkalmas a "kézírással egyenértékű jogok biztosítására". Ezért úgy gondoljuk, hogy a mobil telefonon keresztüli, a szakmai szervezetek által hitelesíthető digitalizált kézzel történő aláírás megvalósítása - bizonyos esetekben- jelentősen hozzájárul a fenti probléma megoldásához.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósul meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségujszechenyiterv.gov.humagzrt.hu