Új Széchenyi Terv Nemzeti Fejlesztési Ügynökség


Egykamerás optikai távolságmérő

A távolságmérést mindennapi életünk számos területén alkalmazhatjuk, többek között a sportban, az iparban, készletgazdálkodásban, építkezéseken, 3D modellek alkotásánál, de katonai felhasználási területei is jelentősek. A mérések elvégzésére leginkább valamilyen aktív lézeres eszköz, esetleg optikai módszer használatos, ezek minősége, gyorsasága, pontossága és ára (az alkalmazási területtől függően) széles skálán változik.

Általánosságban elmondható, hogy professzionális célokra a lézeres műszerek nyújtják a legjobb megoldást, azonban ez a technológia több hátránnyal is rendelkezik: az olcsóbb lézereknél ismert nagyobb lézer nyaláb nyílás jelenség, vagy a lézer zaj okozta méréshatár csökkenés, valamint a nagy hatótávolságú mérésekhez használt lézerek szemkárosító hatása. Az egyik legfontosabb hátránya ennek a technológiának mégis az, hogy a távolság méréséhez egy speciális (lézeres) céleszköz szükséges.

A fenti problémák kiküszöbölésére az optikai mérések jelenthetnek megoldást. Léteznek már mobil készülékekre írt egyszerű alkalmazások, melyek trigonometriai összefüggésekre támaszkodva végeznek távolság becslést, ezek a módszerek azonban nem mindig pontosak.

Az eddig megjelent mobil eszközöket alkalmazó rendszerek esetén vagy egymástól fix távolságra felállított két kamera által együttesen készített felvételéből nyernek ki távolság adatokat, vagy egy kamera dőlésszögének változtatásával lehetséges a távolságra becslést adni. Az első megoldás relatív nagy postossággal ad eredményt, viszont a használatához több eszköz is szükséges, míg a második esetben 10-20%-os pontatlanság is elképzelhető.

Jelen projekt keretében egy széles körben alkalmazható, mobil készülékbe integrált kamera által felvett, folyamatos videó jelfolyamból előállított, pontos távolság adat meghatározására alkalmas technológiát fejlesztettünk ki. Napjainkban a korszerű mobil készülékekbe épített kamerák képminősége, felbontása, valamint a fejlett képelemző, képfeldolgozó technológiák már lehetővé teszik, hogy a megfelelő algoritmusok alkalmazásával, optikai úton, egy hétköznapi okostelefonon futó szoftver segítségével is pontos távolságbecslést végezzünk.

A projekt során kifejlesztett technológia a mindennapi életben is rendelkezésünkre álló erőforrásra, a mobilkészülékre támaszkodva, annak egyetlen kamerájával, valós időben, minimális felhasználói interakciót és tudást feltételezve, nagy pontosságú távolság érték meghatározásra képes. A megoldás ötvözi a drágább eszközök pontosságát és az egykamerás rendszer elterjedtségéből fakadó előnyöket, mely így számos területen hatékonyan alkalmazható.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósul meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségujszechenyiterv.gov.humagzrt.hu